Het Emma Kinderziekenhuis AMC

In het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum (EKZ/AMC) is de zorg voor patiënten buitengewoon divers en vooral ook complex. Een groot deel van de patiënten heeft een bijzondere of zeldzame aandoening en is vanuit een ander ziekenhuis doorverwezen, soms vanuit het buitenland. Het EKZ/AMC heeft ook een regiofunctie. Dit maakt het EKZ/AMC, met zijn vele culturen en religies, tot een interessant kinderziekenhuis om te werken en te leren maar vooral professioneel en persoonlijk te groeien.

Het EKZ maakt deel uit van het Academisch Medisch Centrum (AMC) waarin academisch ziekenhuis en medische faculteit zijn geïntegreerd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het EKZ/AMC heeft oog voor talent en stimuleert mensen met ambitie om hun eigen capaciteiten zoveel mogelijk in te zetten en te ontplooien.


Het Kinderziekenhuis van de 21 ste eeuw: De Metamorfose

Eind 2015 was de officiële opening van de Metamorfose van het EKZ/AMC na een 5 jaar durende complete zorgvernieuwing en verbouwing . Reden voor de vernieuwing is dat de afdelingen niet volledig voldeden aan de eisen van de tijd. Ouders willen graag meer privacy en voorzieningen, en voor de kinderen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk activiteiten kunnen ontplooien. Vooral bij langdurige en herhaalde opnames (chronisch zieke kinderen) is het van belang de aansluiting met thuis, school en vrienden niet te verliezen. Vanuit die gedachte is het kinderziekenhuis optimaal ingericht voor opgroeiende kinderen.

 

  


Voor de IC Kinderen stond de nieuwbouw in teken van veiligheid, privacy en rust voor kind, ouders en bezoekers. Dit betekent dat er eenpersoonskamers zijn, waarbij de techniek aan een kant van de patiënt zo min mogelijk in zicht is en de andere kant als veilige kant wordt beschouwd voor kind en ouders; een eigen plek voor ouders waar ze kunnen slapen, lezen en werken etc. Het kind kan hier ook makkelijk op schoot, zelfs met beademing. De kamers zijn voorzien van een mooi slaapmeubel voor ouders die overdag als loungestoel gebruikt kan worden en ’s nachts uit te klappen is tot een comfortabel bed. Ook zijn er daglicht lampen en is er een multi-media unit op iedere kamer. Er is een huiskamer met voorzieningen als keuken en een eettafel en zitmeubels, waar ouders zich even terug kunnen trekken of bezoek kunnen ontvangen. Op de afdeling heerst een serene rust door de geluidsdichte en elektrische glazen deuren. Midden op de afdeling is een beschutte maar open plek waar het team kan samenkomen als de werkdruk dat toelaat. Een plek voor overleg, een praatje of elkaar tot steun te zijn.


Voorgenomen Alliantie

De twee academische centra van Amsterdam, het AMC en het VUMC hebben het doel gesteld hun krachten te bundelen om in de toekomst de patiënten dikwijls met zeer complexe of zeer zeldzame
aandoeningen, de allerbeste zorg te kunnen bieden. Kortom op nationaal en internationaal niveau kwalitatieve excellente zorg, onderzoek en onderwijs.
De voorgenomen alliantie AMC VUMC is in 2014 in werking gezet met als doel een Vrouw- Kind centrum te concentreren op locatie Meibergdreef (AMC). Zo ook de intensieve zorg voor de kinderen. Deze transitie is een intensief en jarenlang durend proces maar zien we als een grote uitdaging en biedt de kans ons meer op scherp te zetten de beste zorg te kunnen geven.


Kenmerken Intensive Care Kinderen

De afdeling Intensive Care Kinderen (ICK) van het Emma Kinderziekenhuis AMC is een van de acht intensive Care afdelingen voor kinderen in Nederland . De afdeling biedt zorg aan kinderen van wie één of meerdere lichaamsfuncties bedreigd zijn. Bij deze kinderen worden alle mogelijke lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/of overgenomen. Alle 17 bedden zijn intensive care bedden op level-1 niveau, dit houdt in dat de medische behandelingen zeer intensief zijn (complexe, onvoorspelbare en levensbedreigende zorgsituaties). Bij elke bed-unit is de modernste apparatuur beschikbaar. De afdeling is een overzichtelijke afdeling met veel buitenlicht en een wijds uitzicht.


Patiëntenpopulatie

Er worden kinderen verpleegd van 2 kg tot 18 jaar. Op jaarbasis worden ± 1000kinderen op de ICK opgenomen. De patiënten komen deels van andere afdelingen van het EKZ en deels van buiten het AMC. Voor deze groep kinderen vervult de ICK een transportfunctie , d.w.z. dat de kinderen door een arts en een verpleegkundige van de afdeling per met een daarvoor speciaal ingerichte ambulance gehaald en/of gebracht worden. De ICK Verpleegkundige is onderdeel van het kinderreanimatie team van het AMC en participeert in de opvang van het ernstig zieke kind bij de afdeling Spoed Eisende Hulp. Kinderen komen ook voor een sedatieprocedure op de ICK; Er is hiervoor een unit ingericht (MPU, Minor Procedure Unit) en personeel geschoold, zoals o.a. een verpleegkundig Sedatie Praktijk Specialist (SPS), om de kinderen een diepe sedatie te verzorgen die een belastend onderzoek of behandeling moet ondergaan Alle in het AMC voorkomende specialismen presenteren zich op de ICK.


Organisatie van de zorg

Gezien de ernstige toestand waarin de kinderen verkeren, is per 1 – 2 patiënten een verpleegkundige. Belangrijk uitgangspunt voor de verpleegkundige zorg is dat er echt aan het bed gewerkt wordt. Veel niet specifieke verpleegkundige taken worden door ondersteunende medewerkers verricht. Op de afdeling wordt papierloos gewerkt met een elektronisch dossier (EPIC) en wordt gebruik gemaakt van een van de satelliet apotheken. De verpleegkundigen werken volgens het eerst verantwoordelijke verpleegkundige systeem (EVV). 24 uur per dag zijn kinderarts intensivisten (eind)verantwoordelijk voor de afdeling. De afdeling wordt ondersteunt door een Ventilation Practitioner. Omdat de kinderen allemaal ernstig ziek zijn neemt de psychosociale zorg voor kinderen die opgenomen zijn een prominente plaats in het dagelijkse werk, ouderparticipatie en Family Centered Care is hierbij vanzelfsprekend. Ouders zijn dan ook onderdeel van de loopvisite. De verpleegkundige wordt in de psycho-sociale zorg voor een kind ondersteund door eigen pedagogische medewerkers, geestelijke verzorging en – indien gewenst – zijn maatschappelijk werkers of kinderpsychologen of kinderpsychiaters beschikbaar. Er is ook tijd en plaats voor de Cliniclowns, poppenspelers, dieren van de kinderboerderij komen regelmatig langs. Iedere kamer is voorzien van multimedia , waardoor het kind en zijn ouders contact kunnen leggen met hun dierbaren en het kind afleiding gegeven kan worden door tv of muziek.


Nazorg en de zorg voor het personeel

Sinds november 2002 is de NICO poli, een nazorgpolikliniek. Drie maanden na ontslag worden ouders en kind van een bepaalde patiëntencategorie uitgenodigd. De polikliniek heeft als doel de kwaliteit van leven, posttraumatische stress en tevredenheid van ouders en hun kind die o.a. acuut opgenomen zijn op de afdeling ICK te onderzoeken. Dit wordt begeleid door een kinderarts intensivist in samenwerking met een psycholoog. Naast de patiënt staat de medewerker centraal; er wordt veel aandacht besteed aan coaching van de medewerkers d.m.v. coaching gesprekken en intervisiebijeenkomsten, (skills lab) bijscholingen, individuele trainingen en opleidingen, bedside teaching en de afdeling kent multidisciplinaire dag evaluaties. Een van de kerntaken van de medewerkers op de ICK is de algemene kwaliteit van zorg te verbeteren. Het AMC moedigt een verpleegkundig loopbaan perspectief aan, waarbij binnen de organisatie initiatieven worden ontwikkeld om binnen het vakgebied promotie te maken, van junior naar klinisch tot uiteindelijk seniorverpleegkundige. Op de ICK zijn vele werkgroepen actief om verdere verbeteringen aan te brengen in het primaire verpleegkundige proces. Ook is er een onderzoeksverpleegkundige werkzaam op de afdeling. Mede door deze ontwikkelingen voltrekt zich op de ICK een geleidelijke omslag van het management van top-down naar een bottom-up benadering. Dat wil zeggen dat de leiding niet langer bepaalt hoe de zorg rondom het bed het beste georganiseerd kan worden, maar dat de zorg bepaald wordt door de werknemer die het dichtst bij het bed staat. De leiding zorgt dat de randvoorwaarden daarvoor toereikend zijn.

 

 

Interview Marthe Sorel
Als er iemand is die zich als een vis in het water voelt op de afdeling Intensive Care Kinderen van het Emma Kinderziekenhuis AMC, dan is het wel Marthe Sorel. Na haar opleiding voor verpleegkundige reisde zij de wereld rond en kon bij terugkomst tot haar grote opluchting weer terecht in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Niet lang daarna volgde zij een vervolgopleiding Verpleegkundige Intensive Care Kinderen. Er ging een compleet nieuwe wereld voor haar open. Inmiddels werkt Marthe al drie jaar op de Intensive Care Kinderen en zij kan zich bijna niet voorstellen dat zij niet op deze afdeling werkzaam zou zijn. Waarom de ICK zo aantrekt? Het is een beetje van alles, maar alles is even belangrijk. De medische zorg voor de ernstig ziek kinderen, de technologie, het contact met de ouders, het assisteren van de artsen. Het is allemaal zo ontzettend divers en intens. Je moet bewust op de ICK willen werken om optimaal te kunnen presteren. Wij proberen hier 24 uur per dag werkelijk alles uit de kast te halen om kinderen van soms een paar weken oud in leven te houden. Vaak komt het uiteindelijk goed, maar soms is het kind echt te ziek om nog gered te kunnen worden. Dat is verschrikkelijk voor de ouders, maar het feit dat wij er echt alles aan gedaan hebben om het kind te redden, is voor hun vaak ook weer een soort van geruststelling. Ook daarom is contact met de ouders en inlevingsvermogen in hun situatie zo ontzettend belangrijk. ICK is zo veel meer dan techniek alleen, het is in de eerste plaats echt mensenwerk. R. Wijngaarde @rwijngaarde


Opleiding
Het volgen van de opleiding tot IC Kinderverpleegkundige is op onze ICK mogelijk. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dien je in het bezit te zijn van het diploma Verpleegkundige-A of HBO-V of MBOV met bij voorkeur de specialistische vervolgopleiding Kinderverpleegkunde (SVK). De ICK opleiding begint jaarlijks in maart. De opleiding heeft de CZO erkenning.


Informatie
Voor meer informatie over het werken op de ICK of over de opleiding kun je contact opnemen met

Nicole Ewals, Senior verpleegkundige Praktijkopleiding, telefoon 020-5665769 of Dirk Tol, hoofdverpleegkundige, telefoonnummer 020-5662565.

Meer informatie over de bestaande vacatures kun je vinden op www.werkenbijamc.nl   Via deze site kan ook gesolliciteerd worden.

 

Een afspraak om een of meerdere dagen mee te lopen kan altijd gemaakt worden.

Promoot deze pagina via: