Regionale bijscholing Intensive Care

Welkom op de informatiepagina van het Amsterdam Symposium.

Inleiding

Het Amsterdam Symposium is een initiatief geweest van het regionaal hoofden overleg van de regio Amsterdam.

De organisatie van het symposium is in handen van een zelfstandige werkgroep met hierin vertegenwoordigers vanuit het AMC, Antoni van Leeuwenhoek, BovenIJ Ziekenhuis, OLVG locatie Oost, OLVG locatie West, MC Slotervaart en VUmc. Zij zijn als verpleegkundigen werkzaam op de Intensive Care Volwassenen en Intensive Care Neonatologie.

De data voor het 17e Amsterdam Symposium in 2018 zijn maandag 5 februari en vrijdag 9 februari. Locatie volgt.

Doelstelling van het symposium.
Het overdragen, delen en verkrijgen van de vakkennis en ervaring binnen de verschillende Amsterdamse Intensive Care afdelingen.

Visie
De maatschappij verwacht dat de geleverde zorg op het niveau wordt verleend waarbij de verpleegkundige verantwoording af legt voor de geleverde zorg, hierbij gebruik makend van bewijzen uit wetenschap en onderzoek en best practice. Om dit te bereiken is bij-en nascholing noodzakelijk.
Het Amsterdam Symposium sluit hierbij aan door afwisseling in werkvormen en een balans tussen vakinhoud en beroepsinhoud aan te bieden.

Resultaat
Het jaarlijks ontwikkelen van een programma voor Intensive Care verpleegkundigen uit de regio Amsterdam waarbij een deel van de onderwerpen verpleegkundig van aard zijn en verzorgd worden door verpleegkundigen.

Inhoud
De inhoud van het symposium is dan ook gericht op de huidige verpleegkundige beroepspraktijk, staat in dienst van optimale zorg en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep van Intensive Care verpleegkundige.
Binnen deze ontwikkelingen zal steeds vaker gebruik gemaakt worden van evidence based practice en best practice, wat zijn weerslag heeft op het programma.
Toetsing van deze kennis zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen.

De Nederlandse Vereniging van Intensive Care Verpleegkundigen (NVICV) heeft in het verleden een ondersteunende rol gespeeld. De NVICV heeft het initiatief genomen om een accreditatie systeem te gaan ontwikkelen ten behoeve van de herregistratie. De NVICV is samengegaan met de V&VN, maar blijft de beroepsvereniging voor de Intensive Care verpleegkundigen. Ook in de toekomst zal het Amsterdam Symposium een rol spelen als bijscholingsinstituut voor Intensive Care verpleegkundigen.

Na de 2e dag zullen de presentaties die vrijgegeven zijn op de website in het programma worden gezet.

Deelname van buiten de regio is mogelijk.

De kosten voor het symposium zijn € 75

Voor informatie mbt inschrijving en overige vragen kunt u contact opnemen met Mw. Simone Anepool.
Email: info@amsterdamsymposium.nl

Meer informatie op: www.amsterdamsymposium.nl

Promoot deze pagina via: