Over het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC
Vanaf 7 juni 2018 zijn de ziekenhuizen VUmc en AMC bestuurlijk gefuseerd, hieruit is Amsterdam UMC ontstaan. Het Emma Kinderziekenhuis maakt onderdeel uit van Amsterdam UMC en bevind zich op de locatie AMC. Deze alliantie is in 2014 in werking gezet met als doel om de zorg te concentreren waarbij de krachten gebundeld worden zodat zeer complexe zorg geleverd kan blijven worden.

Eind 2015 is de officiële opening geweest van de nieuwe Intensive Care Kinderen (PICU) op locatie AMC die is gebouwd voor de toekomst. De samenwerking van beide centra waarbij de afdeling nu volledig voldoet aan de eisen van dit tijdperk met daarbij centraal de veiligheid, privacy en rust voor kind, ouders en bezoekers. Dit betekend dat er eenpersoonskamers zijn gebouwd waarbij de techniek aan een kant van de patiënt zo min mogelijk in zicht is, en aan de andere kant als veilige kant wordt beschouwd voor kind en ouders.

2

Over de afdeling
De afdeling Intensive Care Kinderen (PICU) van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC is een van de 7 PICU’s in Nederland. Wij bieden de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die ernstig ziek zijn en daarom intensive zorg en continue bewaking nodig hebben. Dit kan veroorzaakt worden door een ernstige ziekte, na een zwaar ongeval of na een grote operatie. Deze hoog complexe zorg is nodig omdat vitale functies zodanig verstoord dreigen te raken of zijn dat deze voortdurend bewaakt, beschermd, gecorrigeerd of overgenomen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kunstmatige beademing, nierfunctievervangende therapie, drukmetingen, toedienen van bloeddrukondersteunende medicatie etc. Medische zorg voor alle specialismen wordt geboden, met uitzondering van post-operatieve cardiochirurgische patiënten en prematuurgeboren kinderen.

3

De patiënten komen deels van andere afdelingen van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC en deels van buiten het ziekenhuis. Voor deze groep kinderen vervult de PICU een transportfunctie , d.w.z. dat de kinderen door een arts en een verpleegkundige van de afdeling per met een daarvoor speciaal ingerichte ambulance gehaald en/of gebracht worden. De ICK verpleegkundige is onderdeel van het kinderreanimatie team van het Emma Kinderziekenhuis en participeert in de opvang van het ernstig zieke kind bij de afdeling Spoed Eisende Hulp. Kinderen komen ook voor een sedatieprocedure op de PICU, er is hiervoor een unit ingericht (MPU, Minor Procedure Unit) en personeel geschoold, zoals o.a. een verpleegkundig sedatiespecialist, om de kinderen een diepe sedatie te verzorgen die een belastend onderzoek of behandeling moet ondergaan.

4

Er zijn 17 bedden op level 1 niveau, dit houdt in dat de medische behandelingen zeer intensief zijn. Bij elke bed-unit is de modernste apparatuur beschikbaar. De afdeling is een overzichtelijke plek met veel buitenlicht en wijds uitzicht.

Organisatie van de zorg 
Gezien de ernstige toestand waarin de kinderen verkeren, is per 1 – 2 patiënten een verpleegkundige. Belangrijk uitgangspunt voor de verpleegkundige zorg is dat er echt aan het bed gewerkt wordt. Veel niet specifieke verpleegkundige taken worden door ondersteunende medewerkers verricht. Op de afdeling wordt gewerkt met het Patiënten Data Management Systeem (PDMS) en wordt gebruik gemaakt van een van de satelliet apotheken. De verpleegkundigen werken volgens het eerst verantwoordelijke verpleegkundige systeem (EVV). 24 uur per dag zijn kinderarts intensivisten (eind)verantwoordelijk voor de afdeling. Omdat de kinderen allemaal ernstig ziek zijn neemt de psychosociale zorg voor kinderen die opgenomen zijn een prominente plaats in het dagelijkse werk, ouderparticipatie en Family Centered zorg is hierbij vanzelfsprekend. Hierbij wordt de verpleegkundige in de zorg voor een kind ondersteund door eigen pedagogische medewerkers, geestelijke verzorging en – indien gewenst – zijn maatschappelijk werkers of kinderpsychologen of kinderpsychiaters beschikbaar. Er is ook tijd en plaats voor de Cliniclowns, poppenspelers, dieren van de kinderboerderij komen regelmatig langs. Iedere kamer is voorzien van multimedia , waardoor het kind en zijn ouders contact kunnen leggen met hun dierbaren en het kind afleiding gegeven kan worden door tv of muziek.

Kenmerken van verpleegkundige zorg
Sinds november 2002 is de nazorgpolikliniek actief. Drie maanden na ontslag worden ouders en kind uitgenodigd. De polikliniek heeft als doel de kwaliteit van leven, posttraumatische stress en tevredenheid van ouders en hun kind die o.a. acuut opgenomen zijn op de afdeling PICU te onderzoeken. Dit wordt begeleid door een kinderarts intensivist in samenwerking met een psycholoog. Naast de patiënt staat de medewerker centraal; er wordt veel aandacht besteed aan coaching van de medewerkers d.m.v. coaching gesprekken en intervisiebijeenkomsten, (skills lab) bijscholingen, individuele trainingen en opleidingen, bedside teaching en de afdeling kent multidisciplinaire dag evaluaties. Een van de kerntaken van de medewerkers op de PICU is de algemene kwaliteit van zorg te verbeterenHet Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC moedigt een verpleegkundig loopbaan perspectief aan, waarbij binnen de organisatie initiatieven worden ontwikkeld om binnen het vakgebied promotie te maken, van junior naar klinisch tot uiteindelijk seniorverpleegkundige. Op de PICU zijn vele werkgroepen actief om verdere verbeteringen aan te brengen in het primaire verpleegkundige proces. Ook is er een onderzoeksverpleegkundige werkzaam op de afdeling. Mede door deze ontwikkelingen voltrekt zich op de PICU een geleidelijke omslag van het management van top-down naar een bottom-up benadering. Dat wil zeggen dat de leiding niet langer bepaalt hoe de zorg rondom het bed het beste georganiseerd kan worden, maar dat de zorg bepaald wordt door de werknemer die het dichtst bij het bed staat. De leiding zorgt dat de randvoorwaarden daarvoor toereikend zijn.

Opleiding en onderwijs
De afdeling heeft een onderwijs c.q. opleidingstaak voor basisartsen, kinderartsen en anesthesiologen. Tevens heeft de afdeling erkenning als opleidingskliniek tot kinderarts-intensivist en intensive care kinderverpleegkundige.

De opleiding tot intensive care kinderverpleegkundige word verzorgd door de Amstel Academie, kijk op deze pagina voor meer informatie. Heb je meer vragen m.b.t. deze opleiding binnen onze afdeling kun je contact opnemen met een van onze praktijkopleiders.

Praktijkopleiders
Nicole Ewals, 020-566 6691 (n.m.ewals@amc.uva.nl) of Angelique Bremer-Cornet, 020-566 2754 (a.cornet@vumc.nl).

Werken op de IC Kinderen?
De afdeling heeft een uniek karakter. Dit komt o.a. door de diversiteit in ziektebeelden en de zeer snel wisselende gezondheidssituaties waarin de patiënten zich bevinden. Je verleent specialistische zorg waarbij complexiteit en techniek gecombineerd wordt met liefdevolle aandacht voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Afhankelijk van de intensiviteit van de zorg ben je verantwoordelijk voor de zorg voor één of twee patiënten. Er is ruimte voor professionele inbreng en je bent betrokken bij tenminste een van de werkgroepen die op de afdeling actief zijn. Voor het bijhouden en ontwikkelen van kennis wordt gebruik gemaakt van actieve (bij)scholingsprogramma’s, congressen en symposia.

Heb je vragen over het werken bij ons op de afdeling? Benieuwd hoe het is om te werken op een IC voor kinderen? Neem dan contact op met een van onze teamleiders of hoofdverpleegkundige.

Teamleiders
Marthe Sorel (m.sorel@amc.uva.nl), of Annelies Klaar (a.klaar@amc.uva.nl) of Irene Nederstigt (i.c.nederstigt@amc.uva.nl) allen telefonisch bereikbaar op 020-566 2164.

Verpleegkundig manager
Anja Esmeijer, 020-566 2565 (a.esmeijer@amc.uva.nl).

Promoot deze pagina via: