AMSTERDAM UMC, LOKATIE AMC – INTENSIVE CARE NEONATOLOGIE

Het Amsterdam UMC, locatie AMC

In het Amsterdam UMC, locatie AMC (Divisie vrouw- kind/Amsterdam UMC, locatie AMC) is de zorg voor patiënten buitengewoon divers en vooral ook complex. Vanwege het academische karakter van het EKZ/AMC worden patiënten opgenomen met bijzondere of zeldzame aandoeningen. Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft een regiofunctie en met zijn vele culturen en religies is het een interessant kinderziekenhuis om te werken en te leren maar vooral professioneel en persoonlijk te groeien.

Het Amsterdam UMC, locatie AMC maakt deel uit van het Amsterdam UMC, locatie AMC waarin het academisch ziekenhuis en de medische faculteit zijn geïntegreerd. Dit biedt uitstekende mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft oog voor talent en stimuleert mensen met ambitie om hun eigen capaciteiten zoveel mogelijk in te zetten en te ontplooien.

Kenmerken Intensive Care Neonatologie
De afdeling Intensive Care Neonatologie (ICN) van het Amsterdam UMC, locatie AMC is één van de 10 intensive Care afdelingen voor pasgeborenen in Nederland. De afdeling biedt zorg aan te vroeg geboren of zieke pasgeborenen van wie één of meerdere vitale lichaamsfuncties bedreigd zijn. Bij deze kinderen worden de lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/of overgenomen. Er zijn 25 IC bedden operationeel welke verdeeld zijn over 3 units. Eén van deze units is ingericht als Leerwerkeenheid waar Post- IC kinderen worden verpleegd. Binnen afzienbare tijd vindt een samenvoeging van de ICN van het Amsterdam UMC, locatie AMC met de ICN van het Amsterdam UMC, locatie VUMC plaats. Dit betekent dat over ongeveer 3 jaar een volledig nieuw te bouwen afdeling op locatie AMC in gebruik wordt genomen. Omdat de nieuwe afdeling voornamelijk uit 1-persoonskamers gaat bestaan zal de wens om nóg betere zorg te kunnen leveren dan we nu al doen in vervulling gaan. Met elkaar willen we onze visie op zorg nog intensiever gaan uitdragen.

Visie

 • Wij dragen op de IC Neonatologie, met een excellent team van professionals, zorg voor zieke pasgeborenen in een veilige sfeer en omgeving.
 • Wij verlenen deze zorg op een respectvolle wijze samen én in afstemming met de ouder(s).
 • Wij benutten technische mogelijkheden, nieuwe inzichten en ontwikkelingen, rekening houdend met de verwachtingen en behoeftes van de pasgeborene en zijn familie.


Patiëntenpopulatie
Op de ICN worden pasgeborenen opgenomen vanaf 24 weken zwangerschap waarbij het gewicht varieert tussen de 500 en de 5000 gram. De gemiddelde ligduur is 11 dagen. Op jaarbasis worden > 550 pasgeborenen opgenomen op de ICN, veelal van de verloskamers van het AMC. Soms worden de pasgeborenen in de regionale ziekenhuizen geboren en blijken ze IC zorg nodig te hebben. In dat geval worden ze onder begeleiding van een Neonatoloog opgehaald met een ambulance. Samen met de ICN van het Amsterdam UMC, locatie VUMC zorgt het Amsterdam UMC, locatie AMC voor de regio tussen Den Helder, Lelystad en Hoofddorp. Bij plaatsgebrek in de overige centra kan het ook voorkomen dat pasgeborenen uit andere delen van het land worden opgenomen.

Er werken ruim 90 gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundigen die de opleiding tot IC Neonatologie verpleegkundige volgen. Je verpleegt patiëntgericht en volgens het Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige principe, met een belangrijke regiefunctie voor de ICN-verpleegkundigen. Gezien de ernstige toestand waarin de kinderen verkeren, is voor 1 à 3 patiënten één verpleegkundige per dienst beschikbaar.

Organisatie van de zorg
Het team bestaat uit Verpleegkundig hoofd, Unitleiders, Seniorverpleegkundigen, ICN Verpleegkundigen en ICN-studenten. Het medisch team bestaat uit kinderartsen neonatologen, neonatologen in opleiding, arts-assistenten en physician assistants. Het verpleegkundig – en medisch team werken nauw samen om optimale specialistische zorg te verlenen aan de pasgeborenen. De begeleiding van ouders neemt een belangrijke plaats in en kan mede ondersteund worden door maatschappelijk werk en geestelijk verzorger. Niet specifiek verpleegkundige taken worden door ondersteunende medewerkers verricht (o.a. afdelingsassistenten, secretariaat, satellietapotheek). Naast patiëntenzorg nemen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. 

Hier nemen de Praktijkopleidingscoördinator en Verpleegkundig wetenschapper de leiding in. Van elke verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan onderzoek en ontwikkeling van de afdeling. Dit kan door het participeren in wetenschappelijk onderzoek of door deel te nemen aan commissies en werkgroepen. Het begeleiden van stagiaires en studenten is een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de ICN verpleegkundige. De ICN afdeling biedt verpleegkundigen ruime ontplooiingskansen. Er zijn mogelijkheden voor het bezoeken van symposia en congressen. Om verpleegkundige kennis en vaardigheden op peil te houden worden diverse scholingen aangeboden in de vorm van elearning, klinische- en instructielessen. Op de afdeling wordt patiëntgericht en volgens het Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige principe gewerkt met een belangrijke regiefunctie voor de ICN-verpleegkundigen. Voor de verwerking van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van het persoonlijk patiëntendossier (Epic).

Kenmerken van verpleegkundige zorg
Op de ICN afdeling worden de pasgeborenen verpleegd volgens het principe van individuele ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ) Dat wil zeggen:

 • dat de pasgeborenen verpleegd en behandeld worden in een prikkelarme omgeving (geluid, licht etc.)
 • dat het moment van uitvoeren van alle handelingen zoveel mogelijk wordt aangepast aan het gedrag van de pasgeborene
 • dat de pasgeborenen ondersteund worden bij verschillende handelingen door een ouder of een verpleegkundige
 • dat er individuele gedragsobservaties verricht worden bij pasgeborenen en dat de verzorgers en de ouders hun handelen weten aan te passen aan het ontwikkelingsniveau en de medische conditie van het kind.

Naast het principe van OGZ werken we toe naar Family Integrated Care (FIC). Dat wil zeggen dat er patiëntgericht, multidisciplinair en gestructureerd vormgegeven wordt aan contactmomenten tussen zorgverleners, pasgeborenen en familie. Ouders zijn niet alleen betrokken maar nemen ook actief deel aan de zorg. De combinatie van bovenstaande facetten maakt het werken op deze ICN afdeling afwisselend en bijzonder.


Opleiding
Om op deze bijzondere afdeling te kunnen werken is het noodzakelijk de verpleegkundige vervolgopleiding tot IC Neonatologieverpleegkundige te volgen. De opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dient men in het bezit te zijn van

 •  Diploma HBOV met minimaal een jaar klinische werkervaring;
 • Diploma HBOV met relevante klinische werkervaring op het gebied van pasgeborenen en/of zuigelingen opgedaan tijdens de stages;
 • Bij voorkeur afgeronde Specialistische Kinderverpleegkundige-, Kinder-IC, Volwassen-IC of HC-Neonatologieopleiding;
 • Enthousiaste, actieve en gemotiveerde werkhouding;
 • Kunnen omgaan met wisselende werkdruk en stresssituaties;
 • Om kunnen gaan met de technische aspecten van de zorg naast begeleiding van de ouders.

De ICN opleiding begint jaarlijks in maart  en september  en duurt 15 maanden. Voordat er gestart wordt met de opleiding wordt een voorwerktraject doorlopen op de Leerwerkeenheid van de afdeling. Hier worden pasgeborenen op Post IC niveau verpleegd en wordt de basis gelegd voor het verzorgen van deze categorie patiënten. Het volgen van de module Moeder en Pasgeborene is een onderdeel van het voorwerktraject.

Informatie
Voor meer informatie over werken op de ICN of over de opleiding kan contact opgenomen worden met:

Marlene Hemmink,  Praktijkopleidingscoördinator. Tel:020-5663887 Email:m.j.hemmink@amc.uva.nl

Chantal de Ligt, Teamleider. Tel: 020-5664270 Email: c.s.deligt@amc.uva.nl

Dirk Tol, Hoofdverpleegkundige. Tel: 020-5667762 Email: d.tol@amc.uva.nl

Meer informatie over de bestaande vacatures kun je vinden op www.werkenbijamc.nl   Via deze site kan ook gesolliciteerd worden.

Een afspraak om een of meerdere dagen mee te lopen kan altijd gemaakt worden.

 

Promoot deze pagina via: