Welkom op de webpagina van de Intensive Care en Medium Care volwassenen van Amsterdam UMC, locatie AMC.

Amsterdam UMC, locatie AMC is één van de acht universitair medische centra in ons land en
wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top.
Als universitair medisch centrum heeft Amsterdam UMC, locatie AMC drie hoofdtaken:

1. Voorop staat de behandeling van patiënten;
2. In Amsterdam UMC, locatie AMC wordt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht;
3. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding.

Daarnaast is er een alliantie met het Flevoziekenhuis in Almere en met Amsterdam UMC, locatie VUMC wordt gestreefd naar één traumacentrum in Amsterdam.

Kenmerken van de afdeling
De Intensive Care is een dynamische afdeling die zorg biedt aan patiënten van wie een of meerdere lichamelijke functies bedreigd zijn. Bij deze patiënten worden alle mogelijke lichaamsfuncties bewaakt, ondersteund en/of overgenomen.

Ook wordt er hoogwaardig klinisch onderzoek gedaan en besteden we veel aandacht aan praktisch en theoretisch onderwijs voor de medisch specialisten en verpleegkundigen. Per jaar worden ongeveer 2000 patiënten op de Intensive Care Volwassenen opgenomen. Een deel daarvan komt van andere afdelingen of de Spoedeisende hulp binnen het AMC. Ook worden patiënten uit andere ziekenhuizen voor specialistische Intensive Care zorg naar Amsterdam UMC, locatie AMC overgebracht.
De ICU van Amsterdam UMC, locatie AMC is een level 3 ICU volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
De afdeling is opgedeeld in units en iedere unit heeft de beschikking over 8 tot 10 bedden.

 

Organisatie van de zorg
Er wordt gewerkt in twee verpleegkundige teams en ieder team bestaat uit unit-managers, seniorverpleegkundigen IC- verpleegkundigen en IC- cursisten.
De IC verpleegkundigen worden in de zorg ondersteund door een zorg assistent en afdelingshulpen. Amsterdam UMC, locatie AMC heeft een Logistiek Diensten Centrum die zorg draagt voor de bevoorrading van de verpleegkundige middelen. Daarnaast beschikt de IC over een satelliet-apotheek die de meeste medicatie bereid en aan bed aflevert.

Het team kan zich zo volledig richten op de patiënt en de familie. Het nieuwe EPD maakt het werk makkelijker en zorgt voor continuïteit in informatieoverdracht.

Het Spoed Interventie Team (SIT) in Amsterdam UMC, locatie AMC wordt gevormd door IC verpleegkundigen en IC artsen. Daarnaast biedt de Consultatieve IC verpleegkundige advies en ondersteuning in de zorg voor ex-IC patienten op de verpleegafdeling.

 

Kenmerken van de verpleegkundige zorg
                                                                                        De IC verpleegkundigen werken nauw samen met IC artsen en andere disciplines van binnen en buiten de afdeling. Als IC verpleegkundige speel je een centrale, coördinerende rol in opvang en begeleiding van patiënt en familie.

Een kerntaak van de medewerkers op de ICV is een bijdrage aan de verbetering en borging van de kwaliteit van zorg. Een aantal, meestal multidisciplinair samengestelde werkgroepen, richt zich op verbeteringen van het totale zorgproces. Wekelijks wordt er een multidisciplinaire bijeenkomst gewijd aan onderwerpen rond kwaliteit.

Binnen de afdeling zijn onderzoeksverpleegkundigen werkzaam die zich richten op het doen van verpleegkundig onderzoek.
Het werk op de intensive care in Amsterdam UMC, locatie AMC is veelzijdig. Er wordt veel aandacht besteed aan bij- en nascholing, zowel groepsgericht als individudeel.
De bereidheid kennis te delen en over te dragen is groot,  werken op de IC blijft een continu leerproces.

 

De opleiding tot IC verpleegkundige
Afhankelijk van de beschikbaarheid start er twee maal per jaar, in april en oktober, een groep cursisten met de verpleegkundige vervolgopleiding IC verpleegkundige.
De opleiding duurt 18 maanden bij een full-time dienstverband. Het is mogelijk de opleiding te volgen in deeltijd (minimaal 32 uur per week).
Het theoretische deel van de opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie. De opleiding wordt aangeboden volgens de principes van het competentiegericht opleiden. Het doel van de opleiding is het verwerven en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een beroepsattitude om gespecialiseerde zorg te kunnen verrichten bij patiënten op een Intensive Care afdeling. Elke cursist krijgt gedurende de opleiding vaste werkbegeleiders toegewezen. De cursist maakt deel uit van een van de verpleegkundige teams en volgt binnen dat team zijn gehele opleiding.

De afdeling heeft de erkenning volgens de Landelijke Richtlijnen Verpleegkundige Vervolgopleidingen (LRVV).

 

Informatie:
Voor meer informatie over het werken op de IC Volwassenen en de Centrale Medium Care of over de opleiding kun je contact opnemen met:

Caroline de Ridder
Hoofdverpleegkundige IC Volwassenen
Tel: 020-5662005

 

 

 

Promoot deze pagina via: