Intensive Care Neonatologie Amsterdam UMC, locatie VUmc
De afdeling Intensive Care Neonatologie (ICN) is onderdeel van de afdeling Kindergeneeskunde en biedt samen met de afdeling Verloskunde zorg aan ouders en kind van opname tot ontslag naar huis c.q. overplaatsing naar een regionaal ziekenhuis. Er is een nauwe samenwerking met de neonatologie afdelingen van de omringende ziekenhuizen in Noord Holland en Flevoland.

Alle aspecten van de neonatale intensieve zorg worden beoefend. De  behandeling vindt plaats op een veilige manier, die individueel op de patiënt gericht is, en stimulerend is voor de ouders en de zorgverleners. Daarnaast is er aandacht voor de groei en psychomotore ontwikkeling van te vroeg geborenen, waarbij follow-up tot aan de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar, in samenwerking met de fysiotherapie, psychologie en kinderneurologie, is gegarandeerd.

De subafdeling IC Neonatologie maakt deel uit van het perinatologisch centrum voor een regio met 5,5 miljoen inwoners en omvat thans 18 intensive care bedden. Jaarlijks worden er ongeveer 500 tot 600 patiënten opgenomen.

De neonatologie staat voor onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig onderwijs en grensverleggend onderzoek. De afdeling koppelt persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele betrokkenheid. Het team van de neonatologie wil beter maken, maar ook beter zijn, beter worden en bijdragen aan de medische kennis van morgen.


Kenmerken Intensive Care Neonatologie
De ICN van het Amsterdam UMC, locatie VUmc is één van de tien intensive care afdelingen voor pasgeborenen in Nederland. Op de Intensive Care Neonatologie (ICN) bieden we intensieve zorg aan pasgeborenen bij wie één of meerdere lichaamsfuncties bedreigd zijn en waar vitale lichaamsfuncties

bewaakt, ondersteund  of overgenomen dienen te worden.

De patiëntenpopulatie is veelzijdig en vraagt professioneel inzicht en toewijding.
De overlevingskans van deze pasgeborenen is de laatste jaren sterk toegenomen dankzij medische- en verpleegkundige ontwikkelingen. Naast uiteenlopende handelingen zijn eveneens de aandacht voor het welzijn van het kind en de begeleiding van diens ouders van essentieel belang.
De zorgeenheid beschikt over 18 IC bedden en bestaat uit drie units.

 

 


Patiëntenpopulatie

Op de ICN worden kinderen opgenomen vanaf 24 weken zwangerschap tot en met de a-terme leeftijd. De kinderen variëren in gewicht tussen de 500 gram en de 5000 gram. Pasgeborenen die op onze afdeling worden opgenomen hebben complexe en acute problemen die veelal rondom de geboorte zijn ontstaan. Dit geldt voor zowel premature als op tijd geboren baby’s. Op onze zorgeenheid worden ook pasgeborenen opgenomen met aangeboren afwijkingen, zoals darm- of hartafwijkingen.

De kinderen worden geboren op de afdeling verloskunde, maar we nemen ook veel kinderen op die zijn geboren in de regionale ziekenhuizen en die IC zorg nodig blijken te hebben. In dat laatste geval worden de kinderen door een neonatoloog en een ICN verpleegkundige opgehaald met de babylance. Dit doen we in samenwerking met het AMC.


Kenmerken van de verpleegkundige zorg
Er werken 60 gespecialiseerde ICN verpleegkundigen en verpleegkundigen die de opleiding tot ICN verpleegkundige volgen. De verpleegkundigen dragen de verantwoordelijkheid voor de gecompliceerde verpleegsituatie van de pasgeborenen. Er wordt gewerkt met Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundigen (EVV) die ieder kind krijgt toegewezen. Op deze manier wordt de continuïteit van zorg zoveel mogelijk gewaarborgd. Per dienst is er voor 1 tot 2 patiënten 1 verpleegkundige beschikbaar.

Naast de zorg voor de kinderen en alle handelingen die hierbij horen, wordt er veel aandacht geboden aan de psychosociale begeleiding van ouders. Er wordt naar gestreefd om de ouders zoveel mogelijk bij de zorg van hun kind te betrekken.

De verpleegkundige werkt nauw samen met de neonatologen en alle betrokken disciplines zoals bijvoorbeeld de radioloog, het medisch maatschappelijk werk en de cardioloog.

Op de NICU wordt gewerkt met het elektronisch patiëntendossier EPIC.

Er vinden jaarlijks terugkerende symposia- en nascholingsprogramma’s plaats. Ook het bezoeken van symposia biedt de mogelijkheid voor verpleegkundigen om zich individueel en professioneel te blijven ontwikkelen.

Opleiding
De opleiding tot gespecialiseerd ICN verpleegkundige duurt bij een fulltime dienstverband 15 maanden en start twee keer per jaar, in april en september. De opleiding is opgedeeld in 3 praktijkleerperioden. In deze perioden leert de student aan de hand van in moeilijkheidsgraad opklimmende opdrachten hoog complexe zorg te verlenen op de ICN.

Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel waarin de student leert om op methodische wijze de zorgbehoefte te analyseren en toe te passen. Gedurende de opleiding is de student gekoppeld aan twee werkbegeleiders en vindt er begeleiding plaats door de praktijkopleider van de ICN.

De theoretische  opleidingstaken zijn ondergebracht in een eigen opleidingscentrum, de Amstel Academie.

De lessen worden voornamelijk verzorgd door professionals uit de praktijk van het Amsterdam UMC, locatie VUmc en het Amsterdam UMC, locatie AMC waardoor de aansluiting tussen theorie en praktijk zo optimaal mogelijk is. De ICN opleiding is een erkende opleiding volgens de landelijke richtlijnen van het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO).

Voor de start van de opleiding dient de verpleegkundige in het bezit te zijn van het diploma HBO-Verpleegkunde, BIG-geregistreerd te zijn en over minimaal 1 jaar werkervaring als gediplomeerd verpleegkundige te beschikken.

 


Informatie
Bent u nieuwsgierig geworden naar de ICN? Voor meer uitgebreide informatie  wordt u doorverwezen naar onze website.
Voor het huidige vacature aanbod kunt u kijken op werkenbijvumc.nl.

Voor een afspraak voor een oriëntatie dag kunt u contact opnemen met:

M. Nobels – van Elburg
Verpleegkundig teamleider zorgeenheid IC neonatologie
Tel: 020 444 3020 / 444 3035
Email: m.vanelburg@vumc.nl

Promoot deze pagina via: