Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) werkt elke dag aan de beste zorg voor mensen met kanker. Multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Vanuit de voortdurende ambitie kanker te ontrafelen en de behandeling ervan te verbeteren, combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met hoogstaand en grensverleggend onderzoek. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken direct beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er steeds nieuwe, betere behandelingen, die meteen in de praktijk toepasbaar zijn.

Het Antoni van Leeuwenhoek loopt met deze uitwisseling van onderzoek en zorg in Nederland voorop. Internationaal gezien behoort het Antoni van Leeuwenhoek als enig Nederlands kankercentrum tot de tien Comprehensive Cancer Centers van Europa. Het op internationaal niveau uitwisselen van kennis en het gezamenlijk opzetten van studies, versnelt het kankeronderzoek. Op die manier streeft het Antoni van Leeuwenhoek ernaar in de nabije toekomst iedereen met kanker een zo goed mogelijke behandeling op maat te kunnen bieden.

De Afdeling
In 2015 is in het AVL een nieuwe IC opgeleverd met in totaal twaalf eenpersoonskamers, waarvan drie gesluisd. De IC beschikt momenteel over vijf operationele bedden met, in uitzonderlijke gevallen (calamiteiten, noodopvang), een uitloopmogelijkheid naar een zesde bed. De bedden zijn volledig geoutilleerd en geschikt voor beademing. Sinds 2016 beschikt de IC ook over de mogelijkheid voor CVVH behandeling en hemodynamische monitoring middels de FloTrac/ Volumeview.

Patiëntenpopulatie
De focus van de IC van het Antoni van Leeuwenhoek ligt op de behandeling van complexe oncologische patiënten met een multimodale benadering. Jaarlijks nemen wij ruim 600 patiënten op. Het grootste deel van de patiënten, ongeveer 70% komt op de IC na een operatieve ingreep. Vaak gaat het om zware operaties, waarbij patiënten van tevoren al weten dat ze na afloop van de operatie op de IC opgenomen zullen worden.

Een klein deel van de patiënten wordt opgenomen op de IC (heropname) vanwege complicaties na een operatie of oncologische behandeling, of wordt ernstig ziek op de verpleegafdeling zodat opname op de Intensive Care noodzakelijk is. Niet-chirurgische opnames betreffen meestal patiënten van de medische oncologie of longziekten.

Naast een regionale functie als oncologisch centrum heeft het AVL ook een supra regionale functie en krijgt de intensive care afdeling patiënten uit het hele land.


Kenmerken van de verpleegkundige zorg

De behandeling op de intensive care is multidisciplinair. Voor alle patiënten geldt, dat de medische en verpleegkundige zorg zeer complex is. De omstandigheden kunnen van zodanige aard zijn, dat deze levensbedreigend zijn. De patiënten kunnen beademd worden en krijgen voeding en medicatie via een infuus of voedingssonde. De vitale functies worden continu bewaakt.
De verpleegkundige speelt een cruciale rol in de observatie en bewaking van de patiënten. Daarvoor zijn specialistische kennis, kunde en vaardigheden nodig. Deze worden opgedaan door het volgen van een intensive care opleiding. Verpleegkundige zijn lid van het reanimatie en SIT team, verder hebben we korte lijnen met de OK/Recovery en helpen waar nodig.

De afdeling heeft als PDMS met Metavision, ziekenhuis breed is HiX het EPD.

Naast techniek spelen sociale vaardigheden een even grote rol. Het laatste is belangrijk omdat op de intensive care van het AVL een groot deel van de patiënten aanspreekbaar is. Patiënten- en familiebegeleiding is een speerpunt van de afdeling. De IC verpleegkundige heeft een belangrijke functie in het reanimatieteam en levert een bijdrage aan de scholing door het gehele ziekenhuis. Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten die een intensive care behandeling nodig hebben te garanderen, zijn er binnen het team voortdurend ontwikkelingen gaande om deze te verbeteren en te optimaliseren. Derhalve bieden wij onze IC verpleegkundigen veel bijscholing en studie mogelijkheden.

 

 Opleiding
Jaarlijks worden er 2 tot 4 cursisten opgeleid tot IC verpleegkundige. De opleiding is CZO erkend en duurt 18 maanden bij een fulltime dienstverband. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de VUmc Amstel Academie, het praktische gedeelte wordt deels in het AVL en deels in het VUmc  gevolgd. De cursist werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van IC verpleegkundigen. Elke cursist krijgt gedurende de opleiding vaste werkbegeleiders toegewezen.

Informatie
Wij zijn regelmatig op zoek naar IC verpleegkundigen en IC cursisten, bekijk op http://www.werkenbijavl.nl de meest recente vacatures. Voor meer informatie over het werken op onze IC, kun je ook contact opnemen met:

Teamleider IC
Olaf Grimbergen
Telefoon: 020 – 512 1591
e-mail:  o.grimbergen@nki.nl

Hoofd OK, IC & OBC
Tom Pereboom
Telefoon: 020 – 512 1558
e-mail: t.pereboom@nki.nl

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
020 – 512 9111

 

Promoot deze pagina via: