Algemeen
Het BovenIJ ziekenhuis is een algemeen basisziekenhuis in Amsterdam-Noord. Opgericht voor de bevolking in Amsterdam-Noord, heeft het zich de afgelopen 30 jaar een gedegen plaats weten te verwerven in stad en omstreken. Het heeft dan ook het beste van twee werelden: het kleinschalige van een streekziekenhuis, en de moderne faciliteiten van een stad. Veel persoonlijke aandacht, patiënten zijn bij ons zieke mensen, geen nummers. De lijnen tussen de specialismen zijn kort. De patiënt wordt bij een bezoek aan de polikliniek altijd gezien door een specialist. (Of, als hij vaker met een bepaalde aandoening het ziekenhuis bezoekt, een gespecialiseerde verpleegkundige). En, niet onbelangrijk: de operateur is altijd een specialist.
Natuurlijk zijn alle moderne technieken en apparatuur aanwezig. Bijzonder trots zijn wij op onze IC: Geopend in het najaar van 2008 voldoet hij aan alle nieuwe eisen, en hebben alle patiënten een éénpersoonskamers. Meer weten over het BovenIJ ziekenhuis? Bezoek onze website: www.BovenIJ.nl

Kenmerken Intensive Care:
Wij werken samen met intensivisten en cardiologen. Totaal hebben wij 12 eenpersoons boxen, waarvan twee met sluis. zes invasieve- en/of non-invasieve beademingen zijn mogelijk. Niervervangende therapie geschied dmv. CVVH (citraat) en hemodynamische bewaking dmv de PiCCO. Tevens zijn er twee ventilation-practioner, circulation-practioner en een dialyse verpleegkundige werkzaam. Zij ondersteunen de afdeling in beleid, scholing en protocollering.

Wij werken multidiciplinair en verlenen optimale zorg aan alle (ons aangeboden) patiënten en diens naasten
Om dit te realiseren:
• Werken wij protocolair en volgens de laatste richtlijnen
• Volgen wij de technische, maatschappelijke, ethische en wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet
• Hebben wij voor iedereen een open en lerend klimaat

Op de gecombineerde ICCC, zoals onze afdeling nu heet, werken ongeveer 35 personeelsleden. De opbouw van het team ziet er als volgt uit:
• Praktijkbegeleiders
• Ventilation practitioners
• Circulation practitioner
• Een CVVH-specialist
• Afdelingssecretaresses
• IC- en CCU-verpleegkundigen
• Verpleegkundigen in opleiding tot IC verpleegkundige
• HBO-TV-stagiaires
• Zorgassistenten

Patient polulatie:
Het BovenIJ ziekenhuis is een kleinschalig ziekenhuis waar alle basiszorg geleverd kan worden. Hier is ook de zorg zwaarte van de intensive care op gericht. Dit betekent dat ingrepen die voorbehouden zijn aan supra-regionale of tertiaire centra niet in het BovenIJ ziekenhuis worden verricht. Er worden geen ingrepen verricht waarvan door te geringe aantallen volgens landelijke richtlijnen de chirurgische expertise te kort schiet.

De intensive care is in staat altijd de acute opvang van een patiënt te doen. Deze opvang kan zo nodig reeds op de spoedeisende hulp aanvangen. Indien een patiënt vervolgens een (chirurgische) interventie behoeft die in het BovenIJ ziekenhuis niet kan plaatsvinden wordt doorverwezen naar een ander centrum waar deze interventie wel kan plaatsvinden. In andere gevallen kan de patiënt primair op de intensive care worden behandeld. Indien de behandeling te complex blijkt of te lang gaat duren kan alsnog overgeplaatst worden naar een hoger niveau IC. De intensive care van het BovenIJ ziekenhuis heeft hiervoor een samenwerking met het OLVG, waarmee overleg plaatsvindt.

Kenmerken van verpleegkundige zorg:
Wij hechten aan samenwerking, en aan autonomie.
De intensivisten coördineren de medische zorg rondom de IC patiënten.
Bij de verpleegkundigen heerst een hoge taak-autonomie en er zijn reeds veel medische beslissingen geprotocolleerd naar verpleegkundig niveau; o.a insuline- en kaliumtoediening, sedatie en weaning.
Er is een dagelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking.
De verpleegkundigen worden aangemoedigd deel uit te maken van de verschillende projectgroepen.

Werken op onze IC
• Er vinden jaargesprekken plaats en het portfolio wordt gehanteerd.
• Maandelijks worden er vanuit de afdeling klinische lessen georganiseerd.
• Vanuit de ICCC worden lessen ALS en BLS voor het gehele ziekenhuis verzorgd.
• Onze opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie.
• De verpleegkundigen kunnen jaarlijks een symposium bezoeken.

Informatie:
Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Ben je geïnteresseerd dan ben je altijd welkom om eens bij ons te komen kijken.

Mirjam Davenschot (Teamhoofd)
M.Davenschot@BovenIJ.nl
020-6346415

Astrid Nijmeijer (Leidinggevende)
A.Nijmeijer@BovenIJ.nl
020-6346415

Adres:
BovenIJ ziekenhuis
Statenjachtstraat 1
1034CS Amsterdam
020-6346346
www.bovenij.nl

Promoot deze pagina via: