FLEVOZIEKENHUIS INTENSIVE CARE

Het Flevoziekenhuis te Almere

In het Flevoziekenhuis in Almere is de Intensive Care een afdeling met een zeer divers en voornamelijk acuut zorgaanbod. De meerderheid van de zorg die gegeven wordt betreft acute zorg situaties met bijbehorende complexe zorgvraag. Daarnaast staat de IC van het Flevoziekenhuis in goede verbinding met de regio om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. De kenmerken van de periferie hebben een zichtbare invloed op alle medewerkers van het Flevoziekenhuis. Op de IC is er een nauwe samenwerking tussen alle medewerkers en disciplines. Hiermee heerst er een ‘we doen het samen’ cultuur. Dit maakt de IC van het Flevoziekenhuis zo aantrekkelijk om te werken en geeft vooral de ruimte om te leren en door te groeien.

Kenmerken Intensive Care Flevoziekenhuis
De Intensive Care van het Flevoziekenhuis is in 2008 verhuisd naar een nieuw uitgebouwd deel van het Flevoziekenhuis. De verbouwing gaf de mogelijkheid om ruimte te maken voor 14 eenpersoonskamers en één tweepersoonskamer. Op dit moment zijn we uitgegroeid tot een IC van 11 bedden. Hiermee wordt nog niet de hele afdeling benut en dit betekent dat hier in de toekomst zeker plannen voor zijn. Bij deze genoemde uitbreiding hoort ook de toevoeging van een officiële Medium Care afdeling. Het is de bedoeling dat er in de toekomst 12 IC bedden en 4 MC bedden operationeel zullen zijn.
De IC biedt zorg aan de acuut zorgbehoeftige patiënten vanuit het Flevoziekenhuis, via spoed interventie oproepen, reanimaties en consulten, vanuit Almere en vanuit de regio via de spoedeisende hulp. Hiermee is de IC een belangrijke spil in de zorg die het Flevoziekenhuis kan bieden aan de patiënten populatie van Almere en de regio.

Patiëntenpopulatie
Op de IC van het Flevoziekenhuis worden er jaarlijks meer dan 600 patiënten opgenomen. Dit betreft meer dan 2800 behandeldagen, waarvan >1500 beademingsdagen en >180 dialysedagen. De patiënten komen vanuit het Flevoziekenhuis, vanaf de OK en vanaf de verpleegafdeling, vanuit de regio of vanaf de spoedeisende hulp en ambulance dienst de GGD. De patiëntenpopulatie bestaat overwegend uit longpatiënten en interne patiënten. Daarnaast is er aanbod vanuit de OK, carotis patiënten en studie patiënten (post OK IC zorg na buik operaties) en natuurlijk de onvoorziene complicaties na grote buikchirurgie met abdominale sepsis met bijbehorende problemen tot gevolg. Dit samen maakt het patiënten aanbod zeer divers en voor het grootste gedeelte acuut van aard.

Organisatie van de zorg
Het team van de Intensive Care in het Flevoziekenhuis bestaat uit een zeer divers en goed samenwerkend team van disciplines. De IC-verpleegkundigen zijn met 40 collega’s de grootste groep welke een zeer hecht team vormen. Er heerst een goede verdeling tussen mannen en vrouwen en ouderen en jongeren. Daarnaast is het team van intensivisten, 7 collega’s, een zeer professioneel en vakkundig team met meerdere achtergrondspecialismen. Een cardioloog-intensivist, nefroloog-intensivist, anesthesioloog-intensivist, internist-intensivist en een intensivist gespecialiseerd in de acute zorggeneeskunde. Samen zijn zij een sterk team die samen met de IC-verpleegkundigen de zorg voor de IC-patiënt op zich nemen. Ter ondersteuning van de intensivisten zijn er 24/7 arts-assistenten (ANIOS/AIOS) aanwezig voor de coördinatie, samenwerking en acute situaties op de IC voor de IC-patiënten en in het Flevoziekenhuis voor acute oproepen. Ter ondersteuning van de verpleegkundige zorg is er elke dag een afdelingsassistente aanwezig voor het aanvullen en schoonmaken van de patiëntmaterialen en kamers.

Gezien de huidige tijd en daarmee de hoge flow aan innovatieve ontwikkelingen op ICT gebied heeft de IC een eigen zorginformaticus. De zorginformaticus is verantwoordelijk voor alle (verplichte) zorg gerelateerde registraties en de ontwikkeling van het Patiënt Data Management Systeem, Metavision. De ontwikkeling van Metavision 6 is in volle gang en zal te allen tijde aangepast worden aan het werken met de patiënten op de IC samen met de ontwikkelingen en verplichtingen in de zorg. De zorginformaticus is zelf van oorsprong IC-verpleegkundige en wordt op het gebied van Metavision ondersteund door twee IC-verpleegkundigen en een intensivist uit het team.

Voor de kwaliteit van zorg op de afdeling is een kwaliteitsmedewerker geschoold en deels, naast het zijn van IC-verpleegkundige, aangesteld ter verantwoording van alles op het gebied van kwaliteit. Hiermee wordt er gewerkt aan ontwikkelingen, kwaliteitsverbeteringen, onderzoeken en audits. Dit doet de kwaliteitsmedewerker samen met het gehele team van de IC. Collega’s zetten zich middels werkgroepen en projecten in voor kwaliteitszaken.

“Kwaliteit van zorg staat voor ons vast als continu werken aan de beste kwaliteit van zorg en met minimaal gewogen inspanning het maximale resultaat bereiken voor de patiënt. Het werk op deze IC met deze uitdaging op het gebied van kwaliteit maakt dat het beste uit mij als professional naar boven komt.” IC-verpleegkundige-kwaliteitsmedewerker Roos Frohn.

Door het streven naar een organisatie van zorg welke kwaliteit van zorg als hoogste prioriteit bevat worden alle collega’s van de IC geprikkeld in hun vak. Er zijn mogelijkheden tot ontwikkeling op een bepaald aandachtsgebied, mogelijkheden voor het bezoeken van symposia en congressen en het up to date blijven door het begeleiden van stagiaires en studenten. Daarvoor is een IC-verpleegkundige aangesteld als praktijkopleider welke de verantwoording voor alle zaken rondom stagiaires en studenten op zich heeft. Daarnaast is er een educatie werkgroep om scholing ruim aan te dragen en te begeleiden voor en door het gehele team van de IC.

Opleiding
De opleiding tot IC-verpleegkundige is op de Intensive Care van het Flevoziekenhuis ruimschoots mogelijk. Er worden jaarlijks 4 tot 6 studenten opgeleid met als doel deze jong-gediplomeerden toe te voegen aan ons team van de IC. Om deze opleiding te mogen volgen dien je in het bezit te zijn van een diploma Verpleegkundige-A of HBO-V. De IC-verpleegkundige opleiding is CZO geaccrediteerd en wordt gevolgd in samenwerking met de Amstelacademie in Amsterdam. De opleiding begint twee keer per jaar, in april en oktober, en duurt 18 maanden. Er wordt op de IC van het Flevoziekenhuis veel aandacht geschonken aan de studenten waardoor je als student direct opgenomen wordt in het team.

Informatie
Voor meer informatie over het werken op de IC of over de opleiding kun je contact opnemen met:

  • Janet Rekker, bedrijfsleider IC, JRekker@Flevoziekenhuis.nl.
  • Leneke de Waal, praktijkopleider IC, LWaal@Flevoziekenhuis.nl.
  • Roos Frohn, kwaliteitsmedewerker IC, RFrohn-Westenberg@Flevoziekenhuis.nl.

Telefoon: 036-8688880.

Het is altijd mogelijk om een ochtend of een dag mee te lopen op de IC, hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met één van bovenstaande contactpersonen.

Meer informatie over de bestaande vacatures kun je vinden op https://www.flevoziekenhuis.nl/vacatures/alle-vacatures, open sollicitaties worden altijd serieus genomen en er wordt contact met de sollicitant opgenomen.

Promoot deze pagina via: