Het OLVG
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is het enige, grote algemene ziekenhuis in Amsterdam dat letterlijk en figuurlijk midden in het hectische hoofdstedelijke leven staat. Het ziekenhuis koppelt topklinische patiëntenzorg aan een grote mate van gastvrijheid. Toonaangevend en vernieuwend zijn hierbij de sleutelwoorden.

In het OLVG zijn vrijwel alle belangrijke specialismen vertegenwoordigd. Jaarlijks bezoeken ruim 290000 mensen de polikliniek, worden ongeveer 27000 mensen behandeld in dagbehandeling en vinden zo’n 26000 opnames plaats.

Het OLVG is een opleidingsziekenhuis met een groot aanbod aan medisch-specialistische, paramedische en verpleegkundige opleidingen en initieert toegepast patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.
Het OLVG is bestuurlijk gefuseerd met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Doel van de samenwerking is een hogere kwaliteit en een efficiëntere inrichting van de zorg.
Het OLVG is één van de 26 topklinische ziekenhuizen die samenwerken in de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Het OLVG kent een gedecentraliseerd besturingsmodel met 26 resultaatverantwoordelijke units. Het unitmodel geeft invulling aan de integratie van de medisch specialist in het ziekenhuisbedrijf, een bedrijfsmatige en meer outputgerichte wijze van besturing van het ziekenhuis. Het primaire proces en de medische dienstverlening aan patiënten staan centraal. De units zijn, binnen de daarvoor gestelde kaders, verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van strategie en beleid.

Het OLVG heeft een opnamecapaciteit van 555 bedden en er werken circa 3000 medewerkers. Het OLVG is gevestigd in Amsterdam met locaties in Oost-Watergraafsmeer, Centrum, Zuid en op IJburg.
Het OLVG heeft een aantrekkelijke reiskostenvergoeding.

De Intensive Care
De Intensive Care Unit (ICU) (officieel Unit Intensieve Geneeskunde), is een afdeling met 24 operationele beademingsbedden.

De algemene doelstelling van de Intensive Care Unit luidt:

 • Behandeling van patiënten met potentieel reversibele aandoeningen, waarbij één of meer organen zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen.
 • Opleiden van medewerkers (zowel medici als verpleegkundigen), en het begeleiden van stagiaires.

 

De ICU van het OLVG is een niveau 3 ICU volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Op niveau 3 ICU’s moet volgens de richtlijn bijvoorbeeld zeven dagen per week een intensivist exclusief beschikbaar zijn voor de ICU. Bij elk bed is de modernste apparatuur beschikbaar. Op de afdeling worden dan ook alleen patiënten opgenomen bij wie het vereist is dat op elk moment een directe en ononderbroken behandeling plaats moet kunnen vinden met behulp van:

 • in Intensive Care geneeskunde gespecialiseerde en ervaren artsen en verpleegkundigen;
 • speciale technieken en continue bewaking.

Andere kenmerken van de afdeling zijn:

 •  ICU-verpleegkundigen, cursisten, intensivisten, fellows, arts-assistenten, fysiotherapeuten, secretaressen, helpenden en de biotechnicus vormen één multidisciplinair team.
 • Hoge mate van automatisering, mede resulterend in een omvangrijk Patiënten Data Management Systeem (PDMS) en  een uitgebreid intranet met regelmatig nieuwe informatie voor alle medewerkers.
 • Laagdrempelig management met aandacht voor de individuele medewerker.
 • Individuele coaching en interne/externe mogelijkheden tot scholing.
 • Prettig, informeel werkklimaat met veel ruimte voor ideeën en innovatie.
 • Ruim aanbod bij- en nascholing.
 • Mogelijkheid tot een duobaan met de Spoedeisende Hulp.
 • Aanwezigheid Consultatief ICU-Verpleegkundige.
 • Door middel van tele-ICU worden patiënten op de ICU van het MCZuiderzee behandeld.

 

Kenmerken van verpleegkundige zorg

Organisatie van de zorg 
Vanwege de kritieke situatie waarin de patiënten zich bevinden, wordt per een tot twee patiënten een ICU-verpleegkundige ingezet. Uitgangspunt voor de verpleegkundige zorg is dat er echt aan het bed gewerkt wordt. Veel niet specifieke verpleegkundige taken worden door ondersteunende medewerkers verricht.
Op de afdeling wordt gewerkt met het PDMS. 24 uur per dag zijn intensivisten (eind)verantwoordelijk voor de afdeling.

Omdat de patiënten ernstig ziek zijn neemt de psychosociale zorg voor zowel de patiënt als familie een prominente plaats in in het dagelijkse werk.  Werken in een ziekenhuis kan traumatische ervaringen met zich meebrengen, zeker op een ICU. Op de afdeling is een werkgroep Collegiale Opvang aanwezig met specifieke expertise om medewerkers op te vangen na een traumatische ervaring.
Daarnaast is er OLVG-breed een team traumaopvang aanwezig.

Taakgroepen
Veel verpleegkundigen worden betrokken bij de vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit wordt georganiseerd met behulp van taakgroepen die worden aangestuurd door senior-verpleegkundigen.

De taakgroepen zijn:

 • Protocollen.
 • Methodiek.
 • Scholing (met o.a. de werkgroepen, nascholing, Amsterdam Symposium, reanimatielessen, pacemaker-test).
 • Kwaliteit (met o.a. de werkgroepen decubitus, delier, superusers CVVH en beademing).
 • Service.

Jouw mogelijke loopbaan op de ICU:

 • Opleiding tot ICU-verpleegkundige.
 • Seniorenleergang.
 • Afdelingsleidersleergang.
 • Praktijkcoach.
 • Opleiding passend bij jouw portfolio en ontwikkeling, van middenkader of docent tot onderzoeker.


Opleiding

Het OLVG kent een lange historie op het gebied van opleiden, onderwijs en onderzoek. Dit wordt mede gestalte gegeven door het samenwerkingsverband dat is aangegaan met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en definieert het OLVG als Teaching Hospital. Onder Teaching Hospital wordt verstaan: alle activiteiten op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek, die verband houden met de primaire functie van het ziekenhuis, te weten professionele medische dienstverlening (in de breedste zin).

De verpleegkundige zorgverlening valt hier vanzelfsprekend onder. In het OLVG heerst een sterke opleidingscultuur, door alle lagen heen.

Naast het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg is het opleiden van zowel IC-verpleegkundigen als intensivisten de tweede doelstelling van de afdeling. Het belang dat wordt gehecht aan een goed leerklimaat is derhalve groot. Dit blijkt uit een aantal organisatorische aspecten en uit de activiteiten die ontplooid worden naast de patiëntenzorg die bijdragen aan kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.
Elk jaar wordt er voor alle medewerkers een thematische scholingsdag georganiseerd en de afdeling participeert in het jaarlijks Amsterdam Symposium. De verpleegkundige vervolgopleiding tot ICU-verpleegkundige van het OLVG is sinds 2004 LRVV erkend en in 2009 CZO erkend. Net als het AMC en de VU werkt het OLVG voor de theorie samen met de Amstel Academie.

De afdeling heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om de opleiding gestalte te geven, zoals:

 • Introductieweek voor beginnende cursisten.
 • Introductiedag 3A periode (halverwege de opleiding).
 • Scholingsdagen over ethiek.
 • Cursus werkbegeleiding.
 • Classificatiemodel.
 • Reflectiedagen.
 • Bedside teaching.
 • Minimaal twee werkbegeleiders.

Om een goed beeld van het leerklimaat, en de afdeling in zijn geheel, te krijgen bieden wij geïnteresseerden aan om een dag mee te lopen. Je kunt je daarvoor opgeven bij een van de afdelingsleiders of de verpleegkundig klinisch opleider.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Postbus 95500
1090 HM Amsterdam

telefoon Unit Intensieve Geneeskunde: (020) 599 3007
internet: www.olvg.nl

Afdelingsleiders:
Frans Leliveld( f.p.p.leliveld@olvg.nl)
Imre den Breejen ( i.denbreejen@olvg.nl)

Verpleegkundig klinisch opleider:  Bastiaan Meijer ( b.meijer@olvg.nl).

 

TELE-IC

Wat is Tele-IC?
Tele-IC is een nieuw, uniek concept in Europa. Dit houdt in dat een intensivist van het OLVG ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend op afstand de behandeling overneemt van de patiënten op de Intensive Care (IC) in een ander ziekenhuis.

Waarom wordt Tele-IC toegepast?
Veel ziekenhuizen hebben geen niveau III IC die gericht is op patiënten met zeer gecompliceerde en ernstige ziekten, zij hebben niet 24 uur per dag een intensivist in het ziekenhuis. Het OLVG heeft dat wel. Op onze IC zijn continue gespecialiseerde verpleegkundigen en intensivisten aanwezig.

 • Tele-IC is efficiënt en zorgt voor nog betere kwaliteit van zorg.
 • Een groot voordeel is dat er op deze manier ook in de avond en nacht ondersteuning van een intensivist op afstand in kleinere ziekenhuizen aanwezig is.
 • Vaak wordt acute patiënten met spoed van het ene ziekenhuis overgeplaatst naar een ziekenhuis met een niveau III Intensive Care. Deze overplaatsing is vaak niet zonder risico’s en kost kostbare tijd.
 • Daarnaast is overplaatsing relatief duur, omdat de patiënt in feite in twee ziekenhuizen wordt behandeld. 

Hoe bijzonder is Tele-IC?
In de Verenigde Staten wordt Tele-IC al jaren succesvol toegepast, maar in Nederland en Europa biedt alleen het OLVG Tele-IC .

In de Verenigde Staten wordt Tele-IC toegepast met bewezen resultaten op het gebied van efficiency en kostenbesparing. Onderzoek uit Amerika wijst uit dat door het gebruik van Tele-IC de opnameduur omlaag kan, de uitkomsten van de behandeling beter zijn en de overplaatsingskosten verminderen.

Hoe werkt Tele-IC?
Door een digitale verbinding met camera en beeldgebruik – net als bij tele-conferencing – is het net of de intensivist in het OLVG aanwezig is in de IC, aan het bed, in het MC Zuiderzee. Daarnaast is er een ruimte waar de familie van de patiënt en de IC verpleegkundigen / specialisten met de intensivist apart kunnen praten.

Door de uitstekende techniek via glasvezelkabels en het hoge resolutie beeld en geluid beschikken we over alle belangrijke data en middelen om de patiënt ‘real-time’ te beoordelen en te behandelen. Ook alle patiëntengegevens zijn in het OLVG bekend en is er zicht op alle belangrijke monitoren naast het bed van de patiënt.

Promoot deze pagina via: