Intensive Care Kinderen (PICU)

Afdeling
Op de afdeling intensive care kinderen van VUmc worden kinderen, in de leeftijdscategorie van nul tot 18 jaar, opgenomen die ernstig ziek zijn. Deze kinderen hebben intensieve zorg en continue bewaking nodig. Dit kan veroorzaakt worden door een ernstige ziekte, na een zwaar ongeval of na een grote operatie. Deze hoog complexe zorg is nodig omdat vitale functies zodanig verstoord dreigen te raken of zijn dat deze voortdurend bewaakt, beschermd, gecorrigeerd of overgenomen dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld beademing, nierfunctievervangende therapie, drukmetingen, toedienen van bloeddrukondersteunende medicatie etc. Medische zorg voor alle specialismen wordt geboden, met uitzondering van post-operatieve cardiochirurgische patiënten en prematuur geboren kinderen.

De zorg op de afdeling is gericht op het bieden van medische en verpleegkundige zorg waarbij de kinderen optimaal behandeld worden. We maken gebruik van huidige medische en verpleegkundige ontwikkelingen. De zorg wordt uitgevoerd  door speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen die niet alleen aandacht voor het kind maar ook diens ouders/ verzorgers hebben.

Behandelend team
Op de afdeling werken kinderarts-intensivisten, kinderartsen, kinderarts in opleiding tot kinderarts-intensivist, arts-assistenten, intensive care kinderverpleegkundigen, ventilation practitioner, en kinderverpleegkundigen in opleiding tot intensive care kinderverpleegkundige. Naast de medische en verpleegkundige disciplines is er ook een administratief medewerker, een afdelingsassistent en huishoudelijke dienst op de afdeling werkzaam.  Naast de zorg voor het  kind heeft ook de opvang en begeleiding van ouders en/ of verzorgers een multi-disciplinair karakter. Indien nodig kunnen ondersteunende disciplines als medisch maatschappelijk werk, fysiotherapie, pedagogisch werk, pastorale zorg, diëtetiek e.d. in consult gevraagd worden.

Interklinisch transport
De kinder IC van VUmc heeft, samen met de kinder IC van het AMC, transportfunctie voor kinder IC behoeftige patiënten vanuit verwijzende ziekenhuizen in de regio naar 1 van de 8 kinder IC’s in Nederland. De kinderintensivist en de kinder intensive care verpleegkundige transporteren deze patiënten met een speciaal voor kinderen ontwikkelde transportbrancard met behulp van de Mobiele Intensive Care Unit.

Opleiding en onderwijs
De afdeling heeft een onderwijs c.q. opleidingstaak voor basisartsen, kinderartsen en anesthesiologen. Tevens heeft de afdeling erkenning als opleidingskliniek tot kinderarts-intensivist en intensive care kinderverpleegkundige.

De opleiding tot intensive care kinderverpleegkundige word verzorgd door de Amstel Academie, kijk op deze pagina voor meer informatie. Heb je meer vragen m.b.t. deze opleiding binnen onze afdeling kun je contact opnemen met Angelique Bremer-Cornet, prakijkopleider kinder IC, 020-444 2543 of stuur een mail naar a.cornet@vumc.nl.

Werken bij
De afdeling heeft een uniek karakter. Dit komt  o.a. door de diversiteit in ziektebeelden en de zeer snel wisselende gezondheidssituaties waarin de patiënten zich bevinden. Je verleent specialistische zorg waarbij complexiteit en techniek gecombineerd wordt met liefdevolle aandacht voor de patiënt en zijn/ haar omgeving. Afhankelijk van de intensiviteit van de zorg ben je verantwoordelijk voor de zorg voor één of twee patiënten.
Er is ruimte voor professionele inbreng en  je bent  betrokken bij tenminste een van de werkgroepen die op de afdeling actief zijn.

Voor het bijhouden en ontwikkelen van kennis wordt gebruik gemaakt van actieve (bij)scholingsprogramma’s, congressen en symposia.

 

Heb je vragen over het werken bij ons op de afdeling? Benieuwd hoe het is om te werken op een IC voor kinderen, en wil je graag een dagje meelopen? Neem dan contact op met Marga Bakker-Joosten, teamleider kinder IC, 020-444 3000 en vraag naar sein 6949 of stuur een mail naar m.bakker-joosten@vumc.nl.

Promoot deze pagina via: